Browsing Tag

COATING

HOW TO COATING

RUST-OLEUM CONCRETE STAIN *สีใช้เวลาแห้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับฤดูกาล อุณหภูมิ และความชื้น ฯลฯ ในตอนที่ทา * การยึดเกาะของสีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้น