My default image พิพิธภัณฑ์ – garagelifethailand.com
Browsing Tag

พิพิธภัณฑ์

GARAGE AND THE MAN:คุณมาซาฮิโร โยโกตะ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์รถยนต์ที่เปิดมานาน 20 ปี ความทุ่มเทที่มอบให้กับสิ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งของประตู เมืองอิกาโฮะ จังหวัดกุงมะ มีพิพิธภัณฑ์รถยนต์ ตุ๊กตา และของเล่น ที่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคงมีหลายท่านที่เคยได้ยินมา เราได้ลองมาเยี่ยมคุณมาซาฮิโร…