เปิดแล้ว…ชมรม Ferrari Owners Club Thailand

พ.ต.ท.อภิเนสท์ พรพิบูลย์ ประธานชมรม และพิตินันทน์ กฤษดาธานนท์ เลขานุการชมรม ร่วมเปิดตัวชมรมเฟอร์รารี่คลับ (Ferrari owners Club Thailand หรือ FOCT) ที่ได้รับการรับรองจากทางโรงงานเฟอร์รารี่ ประเทศอิตาลีโดยตรง อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความรักและผู้ที่ใช้รถยนต์เฟอร์รารี่ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมกว่า 100 คัน รวมทั้งยังได้มีการจำหน่ายของที่ระลึกของทางชมรม โดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิ เมาไม่ขับ เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.