Browsing Category

How to

HOW TO COATING

RUST-OLEUM CONCRETE STAIN *สีใช้เวลาแห้งแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับฤดูกาล อุณหภูมิ และความชื้น ฯลฯ ในตอนที่ทา * การยึดเกาะของสีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้น

เรื่องพื้น (ๆ) ในโรงจอดรถ !!

เรื่องพื้น (ๆ) ในโรงจอดรถ !! ในปัจจุบันวัสดุปูพื้นในโรงจอดรถมีให้เลือกหลากหลายชนิด การตัดสินใจเลือก อาจไม่ใช่เรื่องพื้นๆ อย่างที่คิด เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ เราจะแบ่งวัสดุปูพื้นในโรงจอดรถเป็น 2 ประเภท โดยยึดตามลักษณะของการติดตั้ง…