My default image How to – garagelifethailand.com
Browsing Category

How to

เรื่องพื้น (ๆ) ในโรงจอดรถ !!

เรื่องพื้น (ๆ) ในโรงจอดรถ !! ในปัจจุบันวัสดุปูพื้นในโรงจอดรถมีให้เลือกหลากหลายชนิด การตัดสินใจเลือก อาจไม่ใช่เรื่องพื้นๆ อย่างที่คิด เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ เราจะแบ่งวัสดุปูพื้นในโรงจอดรถเป็น 2 ประเภท โดยยึดตามลักษณะของการติดตั้ง…