กรังด์ปรีซ์ฯ คว้า 2 รางวัล การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ

คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือ Thai Printing Awards 2016 ซึ่งจัดโดย สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการส่งต่อชิ้นงานที่ได้รับรางวัล ไปร่วมการประกวด Prime Minister Awards หรือ PM Awards ซึ่งเป็นการประกวดอีกเวทีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของประเทศจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโรงพิมพ์ของกรังด์ปรีซ์ฯ สามารถคว้า 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (Silver Award) จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในประเภทนิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น และแค็ตตาล๊อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของกรังด์ปรีซ์ฯในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานพิมพ์ รวมถึงนวัตกรรมการพิมพ์ให้ทันสมัยและมีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นต่อไป โดยมีพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559

Comments are closed.